Sociale Werkvoorziening in Gambia

Dit is het centrale doel voor de Vastenactie in 2019 in Enschede. Kustplaats Serekunda is de grootste stad van Gambia. Dit is de tweede keer dat Vastenactie het project van de Stichting Fajikunda van Hennie en Winnie van der Meer uit Lonneker steunt. Wegens succes geprolongeerd. De bestaande kaarsenmakerij, naaiatelier en zeefdrukkerij worden uitgebreid met nieuwe faciliteiten. Hier vinden mensen met een beperking een beroep waarmee ze zichzelf en wellicht ook een aantal mensen om hen heen kunnen onderhouden. En ze vinden hun zelfrespect terug.Op zondag 7 april 2019, 5e zondag in de veertigdagentijd, zal in de St Jan tijdens de liturgie de vastenactie centraal staan. Op de andere zondagen op andere kerklocaties zal er zeker ook aandacht besteed worden aan het vastenactie project Sociale Werkplaats in Gambia. St Jan, Haakbergerstraat, aanvang 10 uur. Voorganger: Pastor Frank de Heus, mmv het Gem. koor St. Jan-H. Michaƫl
Er komt een schoenmakerij. Om kosten te besparen en om verzekerd te zijn van een meer stabielere en constante energievoorziening voor alle activiteiten, komt er een zon-energie installatie. En de vervoerscapaciteit wordt vergroot. Hiermee hoopt het project helemaal zelfstandig te kunnen worden.
En u kunt daarmee helpen, op 5 verschillende manieren:

  1. Een bijdrage via de vastenactie collecte-enveloppen die u aantreft in de Pelgrim van maart. Deze kunt u tijdens de veertigdagentijd in alle 3 kerklocaties deponeren in de daarvoor bestemde bussen.
  2. Tijdens de 40dagen tijd zal in alle 3 kerklocaties elke zondag een 2e collecte gehouden worden
  3. Deelname aan de oecumenische sobere maaltijd in de Ontmoetingskerk. Dinsdag 16 april, aanvang 17:30. Opgave: rinavdhulst@kpnmail.nl 
  4. Sponsor  Samer Moussa, Enschedees MOV lid. Hij  gaat meedoen aan de Haaksbergse 10 mijlloop op 24 maart. Hoe: Samer is zeer regelmatig te vinden in de Jacobuskerk als acoliet. Stuur een email naar jan.hofhuis@home.nl  als je ook wilt meelopen voor dit doel.
  5. Ten slot kunt u uw bijdrage direct overmaken aan de speciale rekening die de Stichting Fajikunda voor dit project heeft opgezet: NL42 RABO 0335 2535 12 t.n.v.  de Stichting Fajikunda onder vermelding Vastenactie Gambia
Ook in de samenwerkende parochies van Haaksbergen en Losser zijn er veel activiteiten voor dit bijzondere Vastenactie project in Gambia. Meer informatie daarover kunt u vanaf 1 maart vinden op:
https://www.swgambia.com/vastenactie

De opbrengst  van de Adventsactie 2018, "opvang straatkinderen in Rwanda" is geweest: St.Jozef 245,61, St.Jacobus 194,66 en St.Jan 520,81.
Alle gevers en ook alle helpers: hartelijk dank.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten